دوستان

این قسمت به 3 بخش تقسیم می شود :

  • دوستان : لیست دوستات رو میتونی تو این قسمت ببینی، اگر هر کدوم رو هم خواستی میتونی حذف کنی

 

 

  • جستجو : تو این قسمت میتونی یه بازیکن رو بر اساس نامش یا شماره موبایلش پیدا کنی و به لیست دوستات اضافه کنی

 

 

  • پیشنهاد : پیشنهادهای سیستم رو برای پیدا کردن دوست تو این قسمت میتونی ببینی