معرفی به دوستان

با اشتراک گذاری از بازی دوستان جایزه بگیرید

اگر این آدرس رو به اشتراک بذاری و دوستات رو دعوت کنی، از برنده شدن اونها تو بازی به تو هم سکه/الماس میرسه.

یه نکته مهم:
یادت باشه این جایزه ها قفل هستن و برای دریافت اون حتما باید یه بازی تو روز از همون نوع انجام بدی وگرنه بعد 2 روز این جایزه از دست میره

معرفی شده ها

لیست دوستات که بوسیله تو معرفی شدن تو این قسمت میتونی ببینی

تراکنش ها

اگر به تو جایزه رسیده باشه و تو روز بازی انجام داده باشی، میتونی سکه/الماس که به حسابت واریز شده رو اینجا ببینی