ورود به بازی

با کلیک کردن بر روی شکل زیر وارد بخش بازی می شویم

حال صفحه بازی نمایش داده می شود

در این صفحه 3 قسمت  ( سکه ، الماس و علامت چرخشی ) دیده می شود

 

اتاق بازی از نوع سکه

اینجا اتاق های بازی از نوع سکه به همراه تعداد بازیکن ها، مقدار ورودی و اندازه زمین را می تونی ببینی و انتخاب کنی

 

 

 

اتاق بازی از نوع الماس

اینجا اتاق های بازی از نوع الماس به همراه تعداد بازیکن ها، مقدار ورودی و اندازه زمین را می تونی ببینی و انتخاب کنی

 

 

بازی های در جریان

اینجا لیست بازی های در جریان رو به همراه اسم بازیکن ها، نوع و میزان ورودی و درصد پیشرفت بازی رو ببینی