بازی ساده

دوست عزیز شما بمحض انتخاب بازی بصورت ساده، از شما روش بازی بصورت سکه ای یا الماس   پرسیده می شود که بعد از انتخاب وارد بازی می شوید .

به همین سادگی باحال نه